THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ:

Số 02 Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, Th.phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Phone:

02572.211.761

Skype:

VỊ TRÍ TRÊN BẢN ĐỒ:

NỘI DUNG LIÊN HỆ